Sluit je aan
“ Don’t run with your legs, run with your heart! “
R oman r unne r s    –   onze   clubnaam   met   3   R’en.   De   R   van   Run?   Het   kon,   maar   wij   geven   deze   3   R’en   een andere betekenis waarbij we meteen onze waarden in terugvinden. Recreatief karakter De   Romanrunners   willen   iedere   bewoner   uit   Mater   en   omstreken   de   kans   geven   om   op   een   verantwoorde   en recreatieve   manier   aan   lopen   te   doen.   Zowel   jong   en   oud,   beginnende   of   ervaren   loper   is   bij   ons   welkom.   Het draait hem om ontspanning, zelfontplooiing, gezondheid en sociaal contact. Respect voor ieders niveau Het   is   voor   ons   belangrijk   dat   u   zich   thuis   voelt   in   ons   midden.   Iedere   loper   heeft   zijn   eigen   beweegreden   en doelstelling   en   dit   moet   gerespecteerd   worden.   We   proberen   de   parcours   zodanig   uit   te   stippelen   dat   zowel de korte als lange afstandloper zijn gading vindt. Bij ons vind je zeker wel iemand die aan jouw tempo loopt. Relax van begin tot einde We     lopen     steeds     in     groep     en     op     vaste     momenten;     dinsdag-     en     donderdagavond     om     19:00     en zondagvoormiddag   om   9:30.   Het   verzamelpunt   is   altijd   op   het   Matersplein   te   Mater.   Veranderingen   in   tijd   of plaats   worden   tijdig   via   facebook   of   Whatsapp   gecommuniceerd.   We   volgen   een   vaste   structuur   die   zorgt voor   rust   en   regelmaat   in   onze   drukke   agenda’s.   We   starten   stipt   en   beginnen   met   een   lichte   opwarming zijnde   lenigheidsoefeningen   en   eindigen   met   stretchoefeningen.   Op   donderdag   en   zondag   is   iedereen   vrij   om na   het   lopen   gezellig   bij   te   kletsen   in   ons   clublokaal   De   Witte   Hoeve.   Dubbele   beleving;   sporten   &   genieten met mensen die dezelfde passie delen. Voel je het al kriebelen?  Kom   gerust   eens   langs   en   doe   geheel   vrijblijvend   mee   aan   één   van   onze   loopmomenten.   Kriebelt   het   daarna nog   verder,   dan   kan   je   beslissen   om   je   aan   te   sluiten   bij   onze   toffe,   gezellige   en   vooral   ontspannende Romanrunners Club!
RunInfo
STRETCHING VERZEKERING VERZEKERING LOOPSESSIES LOOPSESSIES
PARCOURS
START 2RUN START 2RUN
STRETCHING
LID WORDEN LID WORDEN VERKEERSREGELS VERKEERSREGELS
Kalender
15.02.2019
Donk(er)run
www.donkerrun.be
23.03.2019
Lenteloop Stad Oudenaarde
02.06.2019
Bierloop/-wandel Franka Bogaert
OUTFIT
OUTFIT
www.frankabogaert.be
07.06.2019
KBO Run
Contact
RomanRunners  |  Matersplein, 9700 Mater  |  info@romanrunners.be
TERTERS TERTERS
RomanRunners Clublokaal: De Witte Hoeve Mater Inlichtingen in clublokaal bij Kirsten Depaepe mail: info@romanrunners.be
15.06.2019
Adriaan Brouwer-Run
10.08.2019
Pelikaan-Run
17.08.2019
Leupeloop
31.08.2019
RetroRun
06.09.2019
www.kbo-oudenaarde.be
www.materrunners.be
www.enameleeft.be
15:00
www.leupegem.be
www.romanrunners.be
www.nederename.be
27.09.2019
Hanske De Krijgerloop
18:00  -  19:00
www.oudenaarde.be
Run4Fun
19:00 - 21:00
13:30
08:00 - 13:00
18:00
09:00 - 16:00
18:00  -  21:00
13:30
14:00  -  16:00
RunInfo ClubInfo Kalender Foto’s Sponsors Contact