5 km - 10 km
7,5 km - 15 km
KidsRun 1 km
VRIJE START 14:00-16:00
Witte Hoeve Matersplein 4 9700 Mater
HOE ER GERAKEN / PARKING Start   en   finish   aan   het   Materplein   4   te   Oudenaarde   (Mater).   Er   is   parking   voorzien   (aanduiding   locatie   via   pijlen). Er kan ook geparkeerd worden in de nabij gelegen straten. Gelieve de privé terreinen te respecteren aub.   PROGRAMMA 13:00  opening stand inschrijvingen voor afhalen startnummer + daginschrijvingen 14:00 -16:00 vrije start 5km - 7,5km - 10km - 15km 15:45   afsluit daginschrijvingen 17:00 start kidsrun Locatie: Witte Hoeve, Materplein, 9700 Mater BERGING / DOUCHES Klein   materiaal   kan   aan   de   inschrijvingsbalie   achtergelaten   worden.   RomanRunners   zijn   niet   verantwoordelijk voor   diefstal   of   schade   aan   het   materiaal.   Er   zijn   geen   douches   of   kleedruimtes   voorzien.   Er   kan   gebruik gemaakt worden van de toiletten in Taverne De Witte Hoeve. BEVOORRADING Er   wordt   enkel   bevoorrading   voorzien   aan   het   einde   van   de   loop.   Deelnemers   die   de   10   km   en   15   km   lopen, kunnen gerust eens stoppen aan de bevoorrading alvorens aan de tweede lus in omgekeerde richting te starten. PARCOURS Start-    en    finishlocatie    op    het    Materplein    te    Mater.    Er    is    een    parcours    van    5    km    en    7,5    km    uitgestippeld. Deelnemers   die   voor   de   10   en   15   km   gaan,   lopen   de   tweede   lus   in   omgekeerde   richting   maw   de   laatste   5   en   7,5 km loop je tegen de pijlen in. Moeilijk gaat soms ook. BORSTNUMMERS  We    staan    erop    dat    ieder    zijn    borstnummer    na    afloop    terug    binnenbrengt.    Deze    wordt    afgegeven    aan    de inschrijvingsbalie. Deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven ontvangen een leuk aandenken. REGLEMENT Door   hun   inschrijving   verklaren   de   deelnemers   in   goede   gezondheid   te   verkeren   en   ontslaan   ze   de   inrichters van aansprakelijkheid bij gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies tijdens het evenement. Deelnemers lopen op de openbare weg en elke loper dient dus ook het verkeersreglement te respecteren. Deelnemers   verklaren   zich   ook   akkoord   met   de   publicatie   van   gepersonaliseerde   foto’s   van   het   evenement   op de website/facebook van de RomanRunners. Lopers   houden   van   de   natuur!   Mag   ik   er   dan   ook   op   aandringen   om   geen   enkele   verpakking,   papier,   …   weg   te gooien op het parcours. Aan de bevoorradingspost zijn telkens vuilbakeilandjes te vinden waar je terecht kan.
VRIJE START 14:00-16:00
START 17:00
inschrijven
Voor   een   vlotte   verwerking   op   de   dag   zelf   werken   wij   met   vooraf   inschrijvingen.   Lopers   en   wandelaars   kunnen zich via onderstaande link registreren tem 28/08. Daginschrijvingen is mogelijk tot 15:45.