5 km
10 km
KidsRun 1 km
10:00
10:00
11:30
Witte Hoeve Matersplein 4 9700 Mater
RomanRunners  |  Matersplein, 9700 Mater  |  info@romanrunners.be
HOE ER GERAKEN / PARKING Start   en   finish   aan   het   Materplein   4   te   Oudenaarde   (Mater).   Er   is   geen   specifieke   parking   voorzien,   maar   er   zijn voldoende    mogelijkheden    in    de    nabij    gelegen    straten    om    zich    te    parkeren.    Gelieve    de    privé    terreinen    te respecteren aub.   PROGRAMMA 09:00 : Opening stand inschrijvingen voor afhalen startnummer + daginschrijvingen. 09:45 : Afsluiting inschrijvingen 10.00 : Start 5 en 10km 11:30 : Start kidsrun 1km 11:30 : Start Ribbetjesfestijn Locatie: Witte Hoeve, Materplein, 9700 Mater BERGING / DOUCHES Klein   materiaal   kan   aan   de   inschrijvingsbalie   achtergelaten   worden.   RomanRunners   zijn   niet   verantwoordelijk voor   diefstal   of   schade   aan   het   materiaal.   Er   zijn   geen   douches   of   kleedruimtes   voorzien.   Er   kan   gebruik gemaakt worden van de toiletten in Taverne De Witte Hoeve. BEVOORRADING Er   wordt   enkel   bevoorrading   voorzien   aan   het   einde   van   de   loop.   Deelnemers   die   de   10   km   lopen,   kunnen gerust eens stoppen aan de bevoorrading alvorens aan de tweede lus van de 5 km te starten. PARCOURS Start-   en   finishlocatie   op   het   Materplein   te   Mater.   Er   is   een   parcours   van   5   km   uitgestippeld.   Deelnemers   die voor   de   10   km   gaan,   lopen   de   tweede   lus   in   omgekeerde   richting   maw   de   laatste   5   km   loop   je   tegen   de   pijlen   in. Moeilijk gaat soms ook. Het parcours is uitgestippeld met volgende pijlen. BORSTNUMMERS  We    staan    erop    dat    ieder    zijn    borstnummer    na    afloop    terug    binnenbrengt.    Deze    wordt    afgegeven    aan    de inschrijvingsbalie. Deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven ontvangen een goodiebag. REGLEMENT Door   hun   inschrijving   verklaren   de   deelnemers   in   goede   gezondheid   te   verkeren   en   ontslaan   ze   de   inrichters van aansprakelijkheid bij gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies tijdens het evenement. Deelnemers lopen op de openbare weg en elke loper dient dus ook het verkeersreglement te respecteren. Deelnemers   verklaren   zich   ook   akkoord   met   de   publicatie   van   gepersonaliseerde   foto’s   van   het   evenement   op de website/facebook van de RomanRunners. Lopers   houden   van   de   natuur!   Mag   ik   er   dan   ook   op   aandringen   om   geen   enkele   verpakking,   papier,   …   weg   te gooien op het parcours. Aan de bevoorradingspost zijn telkens vuilbakeilandjes te vinden waar je terecht kan.