Wandel of loop zoals de   wegcode   dit voorschrijft Houd de groep goed bij elkaar. Zorg voor gezamenlijke rustpunten. Zorg   dat   er   een   begeleider   vooraan   én   achteraan   loopt   die   waarschuwt   bij   aankomend   verkeer.   Zorg voor   de   juiste   persoon   vooraan   (kent   de   route   en   bewaakt   de   snelheid)   en   achteraan   (bewaakt   de samenstelling van de groep). Draag   zichtbare   kledij.   Kies   bij   de   aankoop   van   loop-   of   wandelkledij   voor   felle   kleuren.   Reflecterend materiaal   verhoogt   de   zichtbaarheid   sterk   (met   reflecterende   elementen   ben   je   tot   op   150   meter zichtbaar   in   de   koplampen   van   een   wagen).   Overweeg   ook   een   fluo   hesje   of   andere   bijkomende uitrusting die bijdraagt aan een betere zichtbaarheid. Draag   bij   beperkte   zichtbaarheid   (donker,   regen   of   mist)   reflecterende   kledij.   Zorg   dat   alle   leden   van de    groep    in    het    duister    of    bij    mist    bijkomende    reflecterende    kledij    dragen.    Zorg    voor    extra zichtbaarheid voor de begeleiding vooraan en achteraan de groep.  Signaleer     aankomende     manoeuvres     bijvoorbeeld     met     een     handgebaar     tijdig     aan     andere weggebruikers.   Zoek   bij   die   manoeuvres   zeker   ook   oogcontact   met   andere   betrokken   weggebruikers. Op die manier weet je dat de andere weggebruiker jullie gezien heeft en attent is. Wanneer   er   geen   oversteekplaats   voor   voetgangers   in   de   buurt   is,   steek   dan   over   op   een   plaats   waar je goed ziet en goed gezien wordt. Steek niet over in een bocht, op een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
“ We want to give everyone the safe opportunity to enjoy a great outdoor sport “
RomanRunners  |  Matersplein, 9700 Mater  |   info@romanrunners.be