Als   lid   ben   je   verzekerd   voor   gebeurlijke   sportongevallen.   We   proberen   dit   uiteraard   allen   te   vermijden   maar ongevalletjes   zijn   helaas   nooit   helemaal   uit   te   sluiten.   Alle   leden   zijn   zowel   tijdens   als   op   weg   van   en   naar   de clubactiviteit verzekerd voor lichamelijk letsel en burgerlijke aansprakelijkheid. Wat doen als je betrokken bent bij een ongeval? Blijf   in   eerste   instantie   kalm   en   zorg   dat   de   eerste   zorgen   worden   toegediend.   Indien   nodig,   verwittig   de hulpdiensten op het nummer 112 . Preventie is uiteraard altijd geboden. Respecteer de   verkeersregels     en laat je zien! Meld   het   ongeval   zo   snel   mogelijk   bij   één   van   de   bestuursleden.   Deze   zullen   je   een   aangifteformulier bezorgen die binnen de 8 werkdagen samen met het medisch attest dient opgestuurd te worden naar:
“ We want to give everyone the safe opportunity to enjoy a great outdoor sport “
RomanRunners  |  Matersplein, 9700 Mater  |  info@romanrunners.be