Wandel of loop je alleen op de openbare weg? ​Waar stappen of lopen? Maak    eerst    en    vooral    gebruik    van    voetpad,    het    deel    van    de    weg    dat    speciaal    is    voorbehouden    voor voetgangers   of   begaanbare   verhoogde   bermen.   Kies   bij   gebrek   daaraan   voor   de   begaanbare   gelijkgrondse bermen. Als   er   ook   geen   gelijkgrondse   bermen   zijn   mag   je   stappen   of   lopen   op   andere   delen   van   de   openbare   weg, zoals   de   parkeerzone   of   het   fietspad   (verleen   er   wel   voorrang   aan   fietsers!).   Kan   ook   dat   niet,   dan   mag   je   ook op de rijbaan wandelen of lopen. Maak dus de veiligste keuze en probeer daarbij de rijbaan te vermijden. Opgelet: moet je op de rijbaan stappen, loop dan zo links mogelijk en achter elkaar. ​Hoe en waar steek je over? Gebruik   altijd   een   oversteekplaats   als   die   er   is   (verplicht   te   gebruiken   als   die   zich   op   minder   dan   30   meter bevindt).    Steek    voorzichtig    over    en    hou    rekening    met    naderende    voertuigen    (ook    al    heb    je    tijdens    het oversteken op een oversteekplaats voorrang). Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger niet slenteren of onnodig blijven staan. Opgelet: trams hebben altijd voorrang (behalve als groen verkeerslicht je toelaat over te steken). Als het voetgangerslicht op rood springt tijdens het oversteken, dan mag je verder lopen. Wandel of loop je in groep op de openbare weg? Wat is een groep wandelaars of lopers? De   term   ‘groep’   wordt   voor   wandelaars   of   lopers   niet   duidelijk   afgebakend.   Kleine   groepen   volgen   dus   bij voorkeur de regels die gelden voor individueel lopen of wandelen (zie hierboven). Ook   het   begrip   ‘begeleiding’   is   niet   verder   bepaald.   Een   leider   is   diegene   die   verantwoordelijkheid   draagt over   de   groep.   De   begeleiding   kent   de   rechten   en   plichten   van   een   groep   op   de   openbare   weg   en   beschikt over verlichting en/of het C3-verkeersbordje indien nodig. Waar stappen of lopen? Groepen    zonder    begeleiding    dienen    de    regels    van    de    individuele    loper    of    wandelaar    na    te    leven    (zie hierboven).   Groepen   met   begeleiding   mogen   op   de   rijbaan   lopen   en   doen   dat   dan   verplicht   rechts.   Hierbij mag   niet   meer   dan   de   helft   van   de   rijbaan   ingenomen   worden.   Begeleide   groepen   mogen   ook   links   op   de rijbaan lopen op voorwaarde dat iedereen achter mekaar stapt of loopt. TIP:       Voor    een    verbeterde    veiligheid    blijft    aangeraden    om    toch    de    volgorde    van    stappen    of    lopen    te respecteren   zoals   die   geldt   voor   de   groepen   zonder   begeleiding.   Kies   dus   ook   als   groep   bij   voorkeur   voor   de bovenstaande   regels   voor   de   individuele   wandelaar   of   loper.   Als   er   geen   voetpad,   berm   of   fietspad   is   raden we toch aan om links achter mekaar te stappen. wandel links Voor een verbeterde veiligheid kun je zo links mogelijk en achter elkaar wandelen. Hoe en waar steek je over? Gebruik altijd een oversteekplaats als die er is (verplicht te gebruiken als die zich op minder dan 30 meter bevindt). Op   kruispunten   zonder   verkeerslichten   kan   de   groepsleider   een   overstekende   groep   signaleren   aan   het aankomende   verkeer.   Dat   kan   met   het   verkeersbord   C3   (zie   hieronder).      Aanwijzingen   met   het   bord   C3 mogen niet in strijd zijn met verkeerstekens of verkeersregels. Oversteken moet haaks op de rijbaan. Daarbij mag de voetganger niet slenteren of onnodig blijven staan. Opgelet: trams hebben voorrang, behalve als er verkeerslichten zijn. Een   groep   die   oversteekt   mag   niet   gebroken   worden   door   andere   weggebruikers.   Wanneer   voetgangerslicht op   rood   springt   tijdens   het   oversteken,   dan   mag   de   groep   op   het   zebrapad   verder   lopen.   Wie   nog   op   de stoep staat, moet bij rood licht echter wachten, ook al maak je deel uit van een groep. Verlichten van een groep op de rijbaan Bij   slechte   zichtbaarheid   (duister   of   mist,   niet   meer   mogelijk   om   duidelijk   te   zien   tot   een   afstand   van   200 meter) moet een groep (met of zonder begeleiding) verplicht verlicht zijn: De groep met begeleiding loopt rechts op de rijbaan: wit licht links vooraan, rood links achteraan. De groep loopt links op de rijbaan: rood licht rechts vooraan, wit licht rechts achteraan. Is   de   groep   lang,   dan   is   het   bovendien   verplicht   om   op   de   flanken   bijkomende   witte   lichten   te   voorzien   die   in alle richtingen zichtbaar zijn.
“ We want to give everyone the safe opportunity to enjoy a great outdoor sport “
RomanRunners  |  Matersplein, 9700 Mater  |  info@romanrunners.be